Klimatyzacja

Klimatyzacja - informacje techniczne

Klimatyzatory typu Split

Klimatyzatory typu Multi-Split

Klimatyzator on/off

Klimatyzatory invertorowe

Rodzaje jednostek wewnętrznych

Dobór mocy klimatyzatora

Montaż

Klimatyzacja - informacje techniczne

Klimatyzacja to proces kontroli i regulacji parametrów powietrza takich jak:
  • temperatura,
  • wilgotnoœć,
  • zawartoœć tlenu.
  • Powszechnie dostępne klimatyzatory w pełni kontrolują i regulują pierwszy parametr, ich praca wpływa na wilgotnoœć powietrza, obnirzając ją bez możliwoœci podniesienia. Niektóre rodzaje klimatyzatorów (kanałowe i kasetonowe) mają możliwoœć wzbogacania powietrza wewnętrznego o śœwierze powietrze zewnętrzne (podniesienie zawartoœci tlenu).

    Copyright (c) 2014 JDC Damian Nowak