Klimatyzacja

Wentylacja - informacje techniczne

Rekuperacja ciepła

Wymiennik regeneracyjny (obrotowy, rotacyjny)

Wymiennik krzyżowo-płytowy

Wymiennik spiralno-przeciwprądowe

GWC i ich rodzaje

GWC rurowy

GWC żwirowy

GWC glikolowy

Rekuperacja ciepła

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Rekuperator jest urządzeniem które posiada wymiennik ciepła. Powietrze usuwane z pomieszczeń oddaje ciepło w wymienniku do powietrza wprowadzanego do pomieszczeń bez mieszania się obu strumieni powietrza. Dzięki czemu w pomieszczeniach posiadamy świeże powietrze przy bardzo małych stratach energii. Przykładowo w okresie zimowym przy temperaturze zewnętrznej -10°C powietrze wprowadzane do pomieszczeń przez rekuperator będzie miało temperaturę +15°C ponieważ energię na podgrzanie powietrza zewnętrznego pobieramy z powietrza które usuwamy z pomieszczeń. Dodatkową zalet± wentylacji mechanicznej jest możliwość zastosowania dodatkowych filtrów klasy F7 (EU7 dla Niemiec) wykazujących 80-90% skuteczność w filtracji powietrza z wszystkich rodzajów pyłów, sadzy, zarodników grzybów oraz częściową skuteczność dla dymu tytoniowego i bakterii.

Rodzaje wymienników ciepła w centralach rekuperacyjnych

Copyright (c) 2014 JDC Damian Nowak