Klimatyzacja

Wentylacja - informacje techniczne

Rekuperacja ciepła

Wymiennik regeneracyjny (obrotowy, rotacyjny)

Wymiennik krzyżowo-płytowy

Wymiennik spiralno-przeciwprądowe

GWC i ich rodzaje

GWC rurowy

GWC żwirowy

GWC glikolowy

Wentylacja - informacje techniczne

Coraz wyższe koszty energii zmuszaj± wszystkich do oszczędności. Obecnie każdy nowy budynek, lub starszy po modernizacji wyposażony jest w szczelne okna, szczelne drzwi oraz ocieplenie w postaci wełny mineralnej lub styropianu. Wysoka szczelność okien i drzwi powoduje z kolei że tradycyjna wentylacja grawitacyjna przestaje funkcjonować z powodu braku powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Brak wentylacji lub wentylacja w niedostatecznym stopniu powoduje znaczny wzrost wilgotności w pomieszczeniach to z kolei prowadzi do zawilgocenia ścian, pojawienia się grzybów oraz znacznym spadkiem stopnia termoizolacyjności ścian i stropów. Aby zapewnić w domach wystarczającą ilość świeżego powietrza i wilgotność na określonym poziomie dom należy wyposażyć w wentylację mechaniczną, nawietrzniki okienne lub ścienne. Aby ograniczyć koszty na ogrzanie świeżego powietrza jednym z lepszych sposobów jest odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń na zewnątrz zwanego powietrzem zużytym. Proces odzysku ciepła nazywamy rekuperacją ciepła.

Copyright (c) 2014 JDC Damian Nowak