Informacje techniczne

Klimatyzacja to proces kontroli i regulacji parametrów powietrza takich jak:

  • temperatura,
  • wilgotność,
  • zawartość tlenu.

Powszechnie dostępne klimatyzatory w pełni kontrolują i regulują temperaturę, ich praca wpływa na wilgotność powietrza, obniżając ją bez możliwości podniesienia. Niektóre rodzaje klimatyzatorów (kanałowe i kasetonowe) mają możliwość wzbogacania powietrza wewnętrznego o świeże powietrze zewnętrzne (podniesienie zawartości tlenu).