Klimatyzatory on / off

Klimatyzatory gdzie sprężarka pracuje dwustanowo. Urządzenie pracuje z pełną mocą znamionową lub jest w stanie czuwania. Ze względu na niskie sprawności i stosunkowo duży pobór energii elektrycznej w cyklu pracy urządzenia tego typu zostały wycofane z produkcji dla gospodarstw domowych.